Vårsalong  7-22 april

Kristinehamns Konsförening öppet: tisd-fred 13-16
                                                     lörd-sönd 12-16